boerderij

•Geschiedenis bedrijf:

 

Jan is een derde generatie landbouwer die het bedrijf in 1994 overnam van zijn ouders. In 2011 leerden Jan en Ineke elkaar kennen. En werd er een jongveestal en woning bijgebouwd waarin een hoevewinkel voorzien werd. Wij huisvesten 75 melkkoeien en een 70 tal jonge dieren. Onze dieren lopen van maart tot eind oktober buiten,zij hebben daarvoor rondom de stallen 12 hectaren weide ter beschikking. Als u geluk hebt kan u de kalfjes zien geboren worden op de weide.